SPF-golfen

SPF-golfen, Första start 09:00

Startförbud mellan 09:00 – 10:40