Städ golfen

4-manna scramble.

För alla som städat under städdagen samt de som hjälpt VGK på annat överenskommet sätt i motsvarande omfattning.

OBS egen anmälan i GIT (www.golf.se)!!

https://www9.golf.se/Competition/GBTour/Competition.aspx?compid=1359294

Prisutdelning direkt efter sista boll inkommit.