Städdag

Städdagen 11 april

Nu är våren på väg och då är det dags för årets städdag. Alla är hjärtligt välkomna att bidra så att vi förhoppningsvis får en fin bana även i år. Alla som har en kratta eller räfsa får gärna ta med sig en sådan!

Vi samlas kl 9.00 vid klubbhuset. Förtäring efter arbetets slut ca 12.00.

Om vädret är väldigt ogynnsamt på städdagen så är reservdag den 26 april

Alternativ dag för de som av någon anledning inte kan komma på städdagen är den 8 april.  Anmäl dig hos vår grennkeeper vid maskinhallen kl 9.00. Dock ser vi att de flesta kommer på själva städdagen

Även i år bjuder ICA Vallby Nära och ICA Pettersberg Nära på förtäringen. Ett stort tack!

ICA_N-ra