Startförbud p g a förberedelse inför LETAS på banan