Styrelsemöte

Har du något du önskar att styrelsen diskuterar på nästa styrelsemöte. Maila klubbchef@vasterasgk.se så lägger Josefin med det på dagordningen.