Torsdagsliret finalspel

Första start: 10:00

Startförbud: 09:50-11:30

Ansvarig: Geije Johansson