Vertikalskärning och dressning av greener

Vertikalskärning och dressning av greener

Under veckan kommer även en del bevattningsarbete ske på hål 4 och 7.