Flyttad öppning av banan till helgen p g a kalla vädret

Vi tvingas flytta fram första starttid i helgen till 8.00 på grund av det väntas bli kallt på nätterna i helgen. Det är inte säkert att vi kan släppa på 8.00 heller. Frostiga greener är absolut förbjudet att beträda.

Vi kommer då även att ha klippt/vältat greenerna.

Vi var tvungna att flytta några starttider som låg före 8.00.

Golf och gemenskap i centrum