Fortsatt dialog kring utveckling av vår organisation och anläggning

Igår kväll träffades styrelsen och kommittéerna för samtal gällande fortsatt utveckling av vår organisation och anläggning. Vi pratade en del om året som gått, vad har våra medlemmar svarat på i medlemsenkäten. Vilka nyheter har vi på gång inför 2017. Vi tlllsatte bl a en arbetsgrupp som fick i uppgift att titta på hur vi i framtiden organiserar oss och hur vi kan tydliggöra ansvarsområden och uppgifter för respektive kommitté.

Vi har idag sju kommittéer. Marknad, senior, dam, elit/ungdom, klubbhus, bana och tävling. Är du intresserad av att delta i vårt arbete så hör av dig respektive kommitté eller vår klubbchef Anders Holmer anders.holmer@vasterasgk.se
Golf och gemenskap i centrum