Fortsatt samarbete med Skerike GK 2015

Skerike GK och Västerås GK har stämt av årets samarbete. Båda klubbarna har tillströmning av medlemmar och vi har spelat drygt 3500 varv på respektive bana,nästan exakt lika på båda banorna.
Båda klubbarna är väldigt nöjda med samarbetet och har beslutat att fortsätta även till nästa år.