Fortsatt utveckling av Västerås GK

I söndags samlades styrelsen för ett styrelsemöte och titta på/uppdatera vår långsiktiga strategi.

Det var en intensiv dag som började med kortsiktiga beslut så som solceller (var uppe på höstårsmötet), digitalisering av klubben, informationstavlor mm (finansieras med reklamförsäljning på skärmarna), friskvårdsbidrag (500 kronor är medlemsavgift och övrig avgift är spelavgift).

Banutvecklingsplanen kommer föreläggas styrelsen i mars, därefter inbjuds samtliga medlemmar till ett informationsmöte, troligtvis i april eller maj.

LETAS, förberedelserna med tävlingen fortskrider enligt plan.

Planeringen inför årsmötet den 26 mars fortskrider. Verksamhetsmässigt ett mycket bra år som kröntes av Riksmästerskapen i Hickory och vår egen golfvecka. Ekonomisk ser vi ut att landa enligt budget, bokslutet är dock inte klart. (+ drygt 200 000 kronor).

Vi jobbade även med den långsiktiga strategin. Där vi inför mötet gått igenom medlems- och gäst-undersökningarna. Det vi kan utläsa från dessa är att många är väldigt nöjda med utvecklingen/kvaliteten på banan. Förbättringsområden är bland annat ojämna tees, tees på hål 7, bunkrar, toaletterna på banan, lediga tider på helgerna, rangen/övningsområdena. Några områden vi fått kritik och åtgärdat är avståndsmarkeringar på banan och avsaknad av banguide.

Vi gick igenom vårt nuläge via SWOT-analys och uppdaterade våra strategiska mål, se bild! Tittade på ett antal möjligheter, se bild! Utifrån dessa olika diskussioner kommer vi nu att bryta ner en del till verksamhetsplan för 2018 och en del hamnar i den 5 åriga planen.

Sammantaget har vi mycket spännande och utvecklande på gång. Stort fokus kommer, som tidigare, att ligga på fortsatt utveckling av banan och med en ordnad ekonomi.

Naturligtvis ser vi även fram emot att arrangera LETAS-tävlingen där vi hoppas att våra egna, Sofia Ljungqvist och Annelie Sjöholm får möjlighet att visa framfötterna.

I styrelsen sitter Pia Hill som ordförande, Magdalena Sjöholm som kassör, Cina Koskinen som sekreterare, Roger Widén ledamot och ordförande i klubbhuskommittén, Mats Bengtsson, ledamot och ordförande i Marknadskommittén, Susanne Wossmar, Stefan Lundin, Anders Billberg ledamöter.

Anders Holmer klubbchef