Fortsatta arbetet för att få vår bana i toppskick, ny bevattning och dränering!

CAM00322-1
Under de senaste två veckorna har vi arbetat med att förbättra och bygga ut vår bevattningsanläggning. Vi har lagt ned omkring 350 meter ny bevattningsledning och kompletterat med 14 nya spridare och flyttat en del gamla spridare på framförallt tees för att skapa en bättre täckningsgrad. I korthet kan man säga att fairway på hål 3 och 18 har kompletterats liksom greenområden på hål 15 och 16. Vi har också satt nya spridare och flyttat en del gamla på tees på hål 12, 14, 16, och 17.

Den här veckan fortsätter banförbättringsarbetet med dräneringsarbete. Vi har en hel del gamla greener med betydligt sämre uppbyggnadsmaterial i green än dagens nyare greener, dessutom saknas dränering på ett flertal greener. Som ett led i att fortsätta förbättra vår standard på banan har dränering av green 7 och tillhörande bunkrar har påbörjats under veckan. Sex dräneringsstick på green och en stamledning från vänster bunker och ner till den nya dammen läggs ned. Totalt cirka 150 meter dränering. Blir resultatet vad vi hoppas kommer fler greener att dräneras på liknande sätt under kommande höst och åren framöver.

Under tiden arbetet pågår är hål 7 avstängt och ersätts av ”gamla hål 10” mellan hål 17 och 18. Hoppas ni har överseende med detta!

Nästa vecka kommer bevattningssystemet att ”blåsas” för säsongen och de kommande veckorna efter det räknar vi med att få hit en grävmaskin för lite mer anläggningsjobb. Jag återkommer till det när maskinen är på plats.

Nu när det vankas kyligare tider vill jag också påminna om risken för frost på morgonen. Kom ihåg att det är absolut förbjudet att spela på frostiga greener.

Anders Körberg