Frågor från medlemmar och svar från styrelsen

Vi beklagar verkligen incidenten i måndags och vi håller helt med Er att en bra atmosfär ska råda på klubben, men tyvärr är vi nu i en situation som vi måste igenom och där mycket är av juridisk karaktär.

Precis som vi gick ut med både på Facebook och i VLT, den 29 augusti, så bedrivs golfklubbens verksamhet och även övrig verksamhet inom golfanläggningen vidare. Det innebär att Igors Brasseri är fortsatt ansvarig för restaurangverksamheten utifrån sitt avtal.

Vi har också stämt av situationen med polisen utifrån händelsen igår. Polisen var tydlig med att det inte finns någon hotbild mot golfklubben i nuläget, varvid golfanläggningens verksamhet bedrivs vidare som vanligt.

Vi förstår er reaktion och den olust som ni känner, men i nuläget litar styrelsen på polisens bedömning och vill därför välkomna våra medlemmar att spela golf på VGK. Styrelsen fortsätter arbeta aktivt med nuvarande situation, både vad det gäller hotbild och juridiska aspekter.

Styrelsen