Från och med måndag den 16 november kommer sommargreenerna att stängas för året.

CAM00617

Vi har ett kraftigt svamptryck just nu i och med de senaste dagarnas fuktiga  väder, (bilden är från 10:ans fairway. Det bruna gräset är infekterat och skadat av snömögelsvamp.) Vi växtskyddsbekämpar våra greener idag, tisdag och räknar med att hålla dessa öppna för spel över helgen. Greenerna är väldigt fina för årstiden och helt oskadade men vi vill inte riskera att sporer sprids från fairway till green inför vintertäckningen.

Från nästa vecka kommer dessutom ett antal grävarbeten ske, bland annat kommer dikning ske vid hål 2 och 10.

Vi kommer börja förbereda för vår vintertäckning. Det innebär att vinterdukarna kommer köras ut och de greener som riskerar inrinnande vatten kommer att torvas av på foregreen för att få in duken under grästorven och minska risken för vatten under duken. Sandsäckar och stenar för att hålla fast duken kommer också köras ut. Vi räknar med att täckning sker runt månadsskiftet november /december.

Spel på vinterflaggor kan ske på hål 10, 11, 14-18.

Hälsningar Anders Körberg