Frivillig hjälp den 22a Maj

Kantskärning av bunkrar
Banpersonalen önskar hjälp med bunkrarna nu kommande måndag dvs den 22 maj.
Samling kl 10.00 vid Maskinhallen .
Den sena samlingen är till för att de som skär ska få ett lämpligt försprång.
Vårt jobb blir att kratta ihop de skurna kantbitarna , lasta dem och köra bort resterna.

Det är önskvärt att vi kan bli åtminstone 15 personer frivilliga så att arbetet flyter på och att vi därigenom minimerar störningar i spelet på banan den dagen.

Ni som kan hjälpa till anmäl per mail till olleaaslin@gmail.com

Bankommittén genom Olle Åslin