Golfbil tillåtet för de med intyg

Det är väldigt blött ute på banan men du med intyg tillåts köra golfbil med krav på att följande riktlinjer följs:

  • Kör lugnt och försiktigt och titta noggrant var det är lämpligt att köra. Undvik att köra där det är som blötast.
  • Gasa lugnt vid start så att det inte blir hjulspår.
  • De största skadorna är just nu kring green där alla går, därför ber vi dig inte köra för nära utan stanna 30 meter ifrån green och gå in.