Grästorven vältad med mera

Här en bild från green 7, vi har under tisdagen denna vecka torvat i de dräneringsstick som gjordes i höstas. Idag vältade vi grästorven för att verkligen trycka till eventuella ojämnheter. Hål sju kommer vara redo för spel när banan öppnar. Under vecka 16 kommer nytt konstgräs till gul tee, det blir en heltäckande matta så vi kommer ifrån de skarvar som finns idag.

Läget på banan ser bra ut och vi hoppas på fin uppslutning till nästa helgs städdag för att få bort spåren av vintern!

Glad påsk! /Anders Körberg