Hål 14 renoveras hösten 2022

Igår hade vi extra årsmöte med anledningen av den nya idé gällande banutvecklingsplanen som uppkommit. Styrelsen föreslog att den beslutade investeringen från höstårsmöte 2021 gällande ombyggnation av hål 8 år 2022 istället skulle flyttas till hål 14 (nuvarande hål 13) som låg näst på tur av prioriterade greener för renovering. Detta för att säkerställa att klubbens pengar används ansvarsfullt och för att ge banutvecklingsgruppen tillsammans med klubbens medlemmar och banarkitekt mer tid att se över det nya förslaget. Årsmötet godkände styrelsen förslag att flytta investeringen till hål 14.

Renoveringen av hål 14 påbörjas 21 augusti. I samband med det öppnas även hål 6 som renoverades i höstas.

Mer information och skisser för hål 14 kommer att presenteras av banpersonalen inom kort.

Mer information kring processen av den nya idéen kommer även det presenteras mer framåt. Ni medlemmar kommer få möjlighet att ta del av banutvecklingsgruppens fortsatta arbete och med möjlighet att lämna in feedback och frågor.