Hård belastning på banpersonalen – inlägg från Göran Tyrsing SGA

Jag hoppas att alla styrelser, GAF – Golf Administratörernas Förening Sverige och PGA of Sweden samt alla i SGA läser detta. Och att det delas så det når golfklubbarnas medlemmar.

I år, mer än något annat år, har era greenkeepers och Course managers jobbat otroligt mycket. Först ligger snön rekord länge sedan får vi den varmaste maj någonsin. Detta extrema läget kräver insatser utöver det vanliga.

I många delar har man fått göra allt för att få igång växtligheten efter en tuff vinter.
När man gör allt för att läka vinterskador står det oftast i motsats till magra, snabba greener. Så när golfare tycker att greenerna är tröga så förstår de inte att detta görs för att läka skadorna på greenerna.

Ett annat fenomen är bevattningsanläggningarna som ofta har passerat ” bäst före datumet” vid en extrem belastning som i år havererar. Att laga detta skall då läggas på toppen av all övertid, vilket ibland inte går. Det finns helt enkelt för få timmar på dygnet. Något annat på banan blir lidande.

Att arbetsbelastningen i år är högre än normalt borde alla förstå lika så att kvaliteten inte är den normala i många regioner pga av vinterskador eller begränsning av vatten. Självklart finns det vissa regioner som mår bra av rådande omständigheter. Men det gemensamma är att alla har fått jobba extremt hårt och mycket i år.

Det jag försöker säga är att om kunskapen om banskötsel ökar hos vanliga golfare och om vetskapen om arbetssituation hos greenkeepers når medlemmarna så blir det bättre. Då slipper era greenkeepers kanske höra: – hur har ni satt teekloten på 5:an eller hur kan greenerna vara så tröga. När ska ni klippa ner dem?
Frågorna når dem ibland efter ett 12 timmars arbetspass när de borde varit hemma hos familjen.

Det komiska i det hela är att det är golfarnas/medlemmarnas intresse och engagemang i golfen som manar på dem. De vill, precis som era greenkeepers, ha en så bra bana som möjligt vilket är mycket positivt. Men utan kunskap och förståelse för situationen blir deras engagemang ofta till en börda istället för energi.

Så min önskan till styrelser, Course managers och klubbledningar är att vi tillsammans hjälper medlemmarna att förstå vilket jobb och engagemang som läggs ner för att de skall få bästa möjliga golfbanor.

Tillsammans kan vi skapa bättre golfbanor och få personalen att orka med den höga belastningen. Alla blir vinnare om vi bjuder på kunskap och respekt för varandra.

Njut av golfen och ta hand om er personal på samma sätt som de tar hand om er bana.

//Göran Tyrsing SGA