Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till årsmöte på ACC.

Kallelse till vårårsmötet 2016-03-09 kl 19:00 på ACC

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 1 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

 1. Förslag till föredragningslista
 2. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015
 3. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
 4. Styrelsens förslag till årsmötet avseende
  – verksamhetsplan för räkenskapsåret 2016
  – investeringsbudget för räkenskapsåret 2016
  – budget för räkenskapsåret 2016
 5. Valberedningens förslag till revisorer