Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

NU MED ALLA HANDLINGARNA .

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, fredagen den 30/11 kl 17.00.

Anmäl gärna deltagande till, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår

Föredragningslista, Valberedningens förslag till ny styrelse, Årsavgifter 2019, Övriga avgifter 2019, Verksamhetsplan och budget för 2019.

Välkomna!