Härmed kallas medlemmarna i Västerås Golfklubb till Årsmöte!

ordf-randeklubbaPlats: Hörsalen på Quality Hotel, Vallby, torsdagen den 27 mars kl 18.30
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring! Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 19 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen
I årsmöteshandlingarna ingår:
1. Förslag till föredragningslista
2. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013
3. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013
4. Inkomna motioner
5. Styrelsens förslag till årsmötet avseende
– verksamhetsplan för räkenskapsåret 2014
– investeringsbudget för räkenskapsåret 2014
– budget för räkenskapsåret 2014
– beslut om avgifter uppskjutna från höstårsmötet
6. Valberedningens förslag till revisorer