Höstårsmötet

Mötesordförande John Byström och sekreterare Cina Koskinen


Under fredagskvällen avhölls Höstårsmötet i restaurangen på VGK . Ca 50 personer deltog på mötet. Vår ordförande Pia Hill hälsade välkommen och öppnade mötet. Som mötesordförande valdes John Byström och som sekreterare valdes Cina Koskinen.

Medlemsavgiften fastställdes med en höjning på 5 %. Övriga avgifter fastställdes enligt bilaga. Verksamhetsplanen för 2019 gicks igenom av Pia där hon lyfte fram en del punkter. Här väljer vi att lägga upp introduktionen till verksamhetsplanen.

Introduktion

Styrelsen i VGK arbetar efter en långsiktig strategi för klubben. Strategin utvärderas varje år och är grunden för de verksamhetsplaner som vi arbetar med.

Under 2019 kommer klubben, för andra året i rad, attarrangera Anna Nordqvist Västerås Open by SmartProvider, en internationell tävling på LETAS, undertouren till Europatouren för damer. Detta som ett led i klubbens ambition att satsa på unga flickor samt visionen att vara en attraktiv golfklubb med en bana i toppskick.

Klubben kommer också att påbörja det långsiktiga arbetet med att förverkliga den banutvecklingsplan som tagits fram i samarbete med banarkitekt Johan Benestam.

Västerås GK

Styrelsens fokus under de senaste åren har varit att höja kvaliteten på banan och vi är på god väg. Målet är en anrik bana som lever upp till dagens krav och finish, med bibehållen god ekonomi. En banutvecklingsplan, framtagen av banarkitekt Johan Benestam, är nu på plats och har presenterats för medlemmarna. Denna ger oss bra möjligheter att planera banans fortsatta utveckling. Fokus är på säkerhet och modernisering utan alltför stora ingrepp samt höjd kvalitet på befintliga greener.

 Vi planerar att utöka antalet solceller genom att även installera solceller på maskinhallens tak för att generera egen el, vilket dessutom minskar våra elkostnader. Med tanke på den senaste tidens ökade elpriser ser vi detta som en god investering.

Samarbetet med Skerike GK har avslutats. Vi har som ambition att se efter andra samarbeten. Eskilstuna GK är klart.

Vi kommer även under 2019 att vara med i Golfhäftet.

Vår klubbchef kommer att gå ner på halvtid under året och på den tiden fokusera på marknadsaktiviteter. Annonsering efter en ny klubbchef kommer att ske. Vi ser framför oss ytterligare effektivisering av organisationen, där vi tror oss kunna ”ta hem” ekonomiarbetet som idag sköts av en extern firma.

Dialogen med medlemmar via medlemsundersökningen, nyhetsbrev och sociala medier fortsätter. Medlemsundersökningen är fortsatt viktig, då den möjliggör att vi kan mäta oss mot andra klubbar i landet. Därför vill vi uppmuntra våra medlemmar att svara på medlems-undersökningen.

Prioriterade fokusområden

För att omvandla strategi och varumärkesplattform till praktisk handling fortsätter vi att fokusera våra insatser på de fyra fokusområdena bana, organisation, ekonomi och medlemsvärden

Val av ny styrelse

Pia Hill omvaldes som klubbens ordförande på 1 år.

Nyval på två år blev det för: Philip Björck, 32 år, innesäljare på STEAM hotel, Jonas Ström, 30 år, Finansiell Controller på Hestia Fastighetsförvaltning, (blev sedan vald som kassör på konstituerande mötet) och Sara Holmgren, 40 år, jurist på Modern Juridik. Sedan tidigare sitter Mats Bengtsson, Cina Koskinen och Roger Widen kvar på ett år.

Avtackning

Magdalena Sjöholm, Susanne Wossmar och Anders Billberg avtackades för de insatser de gjort i styrelsen.

Mötet avslutades med en applåd till presidiet samt kaffe och bullar.