Hösten på banan

20161004_091053
Hösten är här och golfsäsongen närmar sig sitt slut. Den här veckan är sista veckan med säsongsanställd personal på banan, så från nästa vecka är det bara Leonardo, Kjell, Hannes och jag själv kvar på banan. Mattias är också kvar och han delar sin tjänst mellan vaktmästeri och banskötsel under vinterhalvåret.
 
Just nu är en intensiv period med fokus på en så god invintring som möjligt på alla spelytor. Den höst vi hittills har haft har varit gynnsam med många soltimmar vilket stärker gräset inför vintern. Vi gödslar med små doser kväve och kalium under varje vecka nu fram till mitten av november och kompletterar med både makro och mikronäring, främst järnsulfat, fosfor och kalcium.
 
För att öka bladytan och på så vis öka fotosyntesen och öka kolhydratinlagringen så höjs klipphöjden på greenerna upp till 4,3 mm från denna vecka.
 
Ett viktigt moment under hösten är att dagga av spelytorna för att skapa möjlighet för gräsplantorna att respirera, dvs andas. Det skapar förutsättningar för plantan att ta upp näringsämnen. Daggen innehåller också glukos som kommer från gräset själv. Glukos i toppen av strået runt klippsnittet skapar onödiga risker för svampintrång och vinterskador. Det är väldigt viktigt att alltid klippa med riktigt vassa knivar för att få ett fint och rent snitt på grässtrået, dels för att sårytan minskar och snabbar på läkningen men också för att vi vill att plantan ska lägga sin energi på att lagra energi för vintern och inte ta onödig energi redan nu till läkning. Avdaggning är alltså prio 1 under hösten och vi har fått fin hjälp av frivilliga som daggat av fairwayytorna på helgerna när vi inte är på plats.
 
Förra veckan dränerades approachytan framför green 12 (bild), dräneringssticken kommer stå öppna med grus under resten av hösten och vintern. Vi passade också på att dränera höger greenbunker på 12:an och ett stick bredvid 14:e röd tee.
 
På ett flertal ställen har vi med kedjegrävaren också kört av trädrötter, bl.a bakom green nio och på hål 12 och 17. Det kommer redan nästa år ge bättre förutsättningar för gräset att etablera sig och ge en fin turf.
 
Under vecka 42 kommer torvning av green 4, 7 och chippinggreenen att genomföras. Det är gräsytan bakom bunkern på hål fyra som ska bytas ut. På hål 7 är det bara en 5 meters remsa som byts och på chippinggreenen byter vi den halva som ligger mot hål 8.
 
Under vecka 43 blåses bevattningsanläggningen för säsongen och från november hoppas jag att vi kommer igång med vinterns röjning av sly. Det börjar då också bli dags att förbereda för årets vintertäckning, mer om det längre fram.
 
Tack för i år allihop!
//Anders Körberg