Hösttouren har fått ändrade klassindelningar än vad som står i vårt spelprogram

Observera att följande klassindelningar gäller för Hösttouren:

Klass A: hcp +8,0 t.o.m. 14,0
Klass B: hcp 14,1 t.o.m. 18,5
Klass C: hcp 18,6 t.o.m. 22,5
Klass D: hcp 22,6 t.o.m. 36,0

Se även Västmanlands Golfförbunds hemsida.Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.