Info från banan

Idag påbörjar vi dressning av fairways. Vår långsiktiga målsättning är att försöka få ner sand i profilen för att bryta upp skiktbildningar som blivit i marken över tid.
Denna vecka jobbar vi på hål 10-18 för att sedan låta hål 9 bli hål 1 från måndag i nästa vecka så att vi kan jobba mer ostört på första 9 nästa vecka.
Målsättningen med att bryta upp skikten i marken är att få vatten att penetrera bättre genom profilen vilket kommer att resultera i torrare fairways på sikt.
I övrigt är banan torr och i fantastiskt skick för årstiden och det finns många trevliga rundor kvar i år.
Hälsningar Banteamet