Info från banan

Arbetet pågår för fullt även denna tid på året. En viktig tid för att ge gräsplanorna bästa möjliga förutsättningar för att klara vintern. Vi jobbar varje dag med att dagga av alla ytor, det är förebyggande mot övervintringssvamp då det ger torrare förhållanden och snabbare upptorkning men också för att ge plantan möjlighet att andas och tack vare det ha möjlighet att ta upp näring från marken. Den näringen omvandlas i sin tur till energi. Vi ger små små doser av näring ända in i vintern för att säkerställa att alla näringsämnen finns tillgängliga. Optimalt är att all energi under den här perioden, oktober/november används till att lagra kolhydrater inför vintern. Vi har inte klippt några ytor sedan början av oktober, istället följer vi med eventuell tillväxt med sanddressning. Anledningen till det är att vi inte vill ha nya öppna klippsnitt i strået då en del av energiinlagringen då går åt till att läka skadan samtidigt som det är en inkörsport för svamp. Detsamma gäller förstås alla typer av mekanisk skada, både från våra maskiner och t.ex. golfspel. Det är den största anledningen till av vi stänger banan varje höst, för att optimera invintringen och minska på svamptrycket❗
Vi har haft flera år av bra övervintringar⛳ och känner oss förhoppningsfulla om att detta är en bra väg, och vår väg👍, för att optimera chanserna till en bra bana till våren. Det varierar säkert från bana till bana beroende på skötselstrategi, gräsart och för vissa klubbar är det säkert en ekonomisk fråga…💰hur länge man väljer att ha öppet. Vi hade en förhoppning om att hålla banan öppen över höstlovet i år och så hade blivit fallet om vi inte hade fått så mycket nederbörd veckan innan….
En annan högprioriterad syssla så här års och sen någon månad tillbaka är lövblåsning….varje dag håller vi ytorna rena från löv. Anledningen är även där att hålla bort fukten som annars samlas mellan mark och löv och skapar förhållanden för svamp att trivas i och spridas kring.
Inte bara banan dressas regelbundet under hösten, även vårt extra hål har dressats och nu börjar även nysådden på ytorna kring green titta upp så smått. I veckan stänger vi vägen mellan hål 17 och 18 då huggning av träden däremellan kommer ske för att förbättra ljusinsläpp ☀️ och luftcirkulation. Ytterligare material ska sedan köras in och vägen höjas till nuvarande teehöjd. Det arbetet börjar preliminärt i början av december.
Även ettårsröjningen är påbörjad, något som pågår hela vintern och som också hjälper till att förbättra luftgenomströmningen samtidigt som det ger ett vackrare intryck. Om någon vecka sätter vi också igång och förbereder vintertäckningen. Det innebär att rännor ska grävas från lågpunkter på ett antal greener för att få bort smältvatten, avtorvningen förbereds på de ställen där duken ska ligga under torv för att inte riskera inrinnande vatten. Sist men inte minst ska dukarna och allt material som håller dukarna på plats under vintern köras ut. Vi vill inte riskerar att själva förstöra en del ytor om det arbetet måste göras för sent och i frostiga förhållanden så nära greenerna⛳.
För er som efterfrågat vintergreener kommer det inte bli aktuellt på banan. Däremot tittar Bankommittén på att göra en slinga med ett antal hål på rangen och med spel mot målgreenerna där. Kan kanske vara ett sätt att komma ut och lufta både sig själv🙂 och svingen🏌️‍♂️🏌️‍♀️ i ytterligare några veckor.
//Anders