Info från SGF: Handicapregistreringen stängs tillfälligt

Handicap är en av golfens viktigaste delar, som skapar förutsättningar få idrotter kan matcha. Trovärdigheten är därför väldigt viktig och något vi tar på största allvar.

Övergången till världshandicapsystemet har dock varit mer tekniskt utmanande än vi kunde förutse och den senaste tiden har vi haft återkommande tekniska problem. För många golfare har systemet fungerat bra med korrekta beräkningar, men för vissa har felkalkyleringar uppstått.

Vi behöver därför kraftsamla för att golfens viktiga handicapsystem ska fungera, så att det ger korrekta förutsättningar för spel. Då vi delar tekniklösning för världshandicapsystemet med flera andra länder behöver nuvarande situation åtgärdas på flera håll.

Idag, fredag 17 april, klockan 15.00 stänger vi därför möjligheten att registrera handicapresultat i Min Golf och GIT Online. Systemet kommer att öppnas igen under torsdagen den 23 april. Ronder som spelas under tiden kan registreras när vi öppnar upp systemet igen.

Vi kommer att lägga alla tillgängliga resurser på att åtgärda dessa problem så fort som möjligt och beklagar det strul detta medfört och innebär under kommande vecka.