Info om skötseln av banan under golfveckan.

Vi på banan kommer arbeta både morgon och kväll under veckan och med lite hjälp av vädret (lite mindre mängder av regn än under sista senaste veckan…)så hoppas vi kunna presentera en bana i riktigt fin kondition.

Vi kommer vara på plats 1,5 timme innan första start. På mornarna kommer greenerna klippas och vältas, tee och foregreen kommer klippas, fairway kommer klippas och bunkrarna krattas.

På kvällarna är fördelen att vi kan klippa torrt, utan dagg vilket förbättrar klippresultatet. Startförbud gäller från sista tävlingsboll och 2,5 timme framåt måndag till torsdag. Nu på söndag är det startförbud från klockan 17.00.

Vi kommer vid torrt väder att grooma och klippa greenerna varje kväll. Övrig klippning kvällstid gäller semiruffen i början och slutet av veckan och all övrig ruff hoppas vi få av under två kvällar mitt i veckan. Alla våra greenområden och runt tees och fairwaybunkrarna kommer vi klippa varje dag vid vackert väder, även där hinner vi cirka 9 hål per kväll.

All uppslagen torv från alla tees lagas och hjälpsås på söndag kväll, tisdag kväll och torsdag kväll.

Vi hoppas på en bra vecka och vi ber er om hjälp med att laga nedslagsmärken, (inte bara ditt eget…), lägga tillbaka uppslagen torv och placera hela krattan i bunkern efter eventuella bunkerslag.

Lycka till allihop!

// Anders Körberg

2014-07-23 22.42.09