Information om arbete på banan v.44

Måndag den 1 november till onsdag den 3 november är hål 10-18 stängda då underhållsarbete ska utföras av Vattenfall på kraftledningsnätet över golfbanan.
Hål 1- 8 öppet som vanligt från kl. 09.00.

I helgen gäller öppet som vanligt. Banan är fortsatt blöt efter veckans nederbörd. Var snäll och ta hand om nedslagsmärken, uppslagen torv mm och försök att sprida slitaget när ni går runt bunkrar mm, alla behöver inte gå på samma ställe🙂…på så vis har vi mindre skador när vi börjar säsongen 2022⛳.

Trevlig helg!

//Anders