Information om felaktigheter i Hcp efter att World Handicap System (WHS) infördes.

Vi har nu fått svar på vårt registrerade ärende angående felaktigheter i Hcp efter World Handicap System (WHS) infördes.

WHS har tyvärr haft en bug vilket har medfört att vissa tävlingar (Torsdagsliret, Onsdagsmixen, Mästarmötet, vissa deltävlingar i Hösttouren och KM) ej kommit med i överföringen till WHS. Detta har lett till att flera spelare på VGK fått fel Hcp efter justeringen nu i mars.

För de flesta är ev. felet väldigt litet och kommer även rättas till när golfsäsongen börjar och nya ronder registreras, dvs ser du inget uppenbart fel behöver du som spelare inte agera!  Men för dig som anser att ditt nya Hcp är allvarligt fel efter WHS (pga. tävlingsronder saknas i WHS underlaget) och önskar justering på grund av detta kan du kontakta TK/Hcp-kommittén på email tavlingskommitten@vasterasgk.se.
I emailet skall du, utöver golf ID, också visa/uppskatta vad ditt korrekta nya Hcp skulle varit om de saknade tävlingsronderna varit med (kortfattat email är att föredra). Du ser dina rundor som räknas med i WHS genom att logga in i Min Golf och klicka på “Min Handicap”. Alla inkomna email rörande WHS kommer behandlas i Hcp-kommittén och ev justering kommer göras därefter.

Beklagar det inträffade, men WHS ligger utom vår kontroll.

Vi ses på de “gröna ytorna” när säsongen börjar!

/Stefan Sjöholm
TK-ordförande