Inget är omöjligt när vi jobbar tillsammans!

Som en del av arbetet med klubbens långsiktiga visionsprojekt “VGK Vision 100” söker nu Västerås Golfklubb upp till 10 frivilliga för att bli en del av vår pilotgrupp för arbetsgrupper. Arbetsgruppens syfte blir att forma upplägget för våra klubbtävlingar inför säsongen 2024. Ditt engagemang och din passion för golf är vad som kommer att driva vårt arbete framåt och göra våra tävlingar ännu mer minnesvärda för alla medlemmar, partners och gäster.

Ditt deltagande är viktigt:
Vi tror att medlemmarnas röster är avgörande när det kommer till att forma vår klubb. I vår arbetsgrupp kommer vi att utforska och besvara några centrala frågor som påverkar våra klubbtävlingar, inklusive:

– Tävlingstyper: Vilka typer av klubbtävlingar skulle du vilja se mer av? Ska vi t ex inkludera fler olika format, som seriespel eller matchspel?

– Tidpunkt: När under säsongen är det mest gynnsamt att arrangera våra tävlingar? Hur kan vi skapa en balans mellan tävlingssäsongen och sällskapsgolf?

– Kringarrangemang: Vad skulle göra våra tävlingar ännu mer speciella? Ska vi t ex inkludera tematiska evenemang, sociala aktiviteter eller restaurangarrangemang i samband med tävlingarna?

– Tävlingsadministration: Hur kan vi förbättra vår tävlingsadministration för att göra anmälan, scoreinmatning och prisceremonier smidigare, roligare och mer effektivt?

Ditt perspektiv är ovärderligt i denna process, och tillsammans kan vi utforma en strategi som förbättrar golfupplevelsen av tävling för alla medlemmar på Västerås Golfklubb.

Arbetets omfattning:

Arbetsgruppen kommer att ledas av Klubbchef Josefin Odenring, och omfattningen beräknas vara ca 4–6 timmar per månad (kvällar och helger) under perioden från december 2023 till mars 2024. Uppstartsträff är planerad att äga rum måndagen den 11 december kl. 18:00 – 20:00. Mer information och datum för kommande träffar kommer att presenteras i samband med träffen den 11 december.

Efter denna arbetsprocess kommer det finnas goda möjligheter att fortsätta engagera sig i arbetet kring tävlingar under säsongen, både för de som har varit del av arbetsgruppen och för de som inte har varit det men som kanske vill engagera sig i det praktiska genomförande.

 

Så här kan du delta:
Om du är intresserad av att delta i arbetsgruppen och dela dina tankar om klubbtävlingar är du välkommen att anmäla ditt intresse via mail till klubbchef@vasterasgk.se senast måndag den 4 december. Urvalsprocessen kommer att vara följande: Klubben ämnar bilda en arbetsgrupp som i hög grad speglar medlemsfördelningen i föreningen, inklusive kön, ålder, spelskicklighet med mera. En grupp bestående av representanter från organisationen och styrelsen kommer därför att granska inkomna intresseanmälningar, sätta ihop arbetsgruppen och ge återkoppling på samtliga anmälningar senast den 5 december.

Skulle din intresseanmälan inte bli antagen denna gång kan vi med mycket stor sannolikhet lova att fler tillfällen att engagera sig kommer att dyka upp i framtiden!

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med några av er för att göra våra klubbtävlingar till något alldeles extra inför säsongen 2024.

Tack för ditt engagemang och stöd!
Västerås Golfklubb