Inget H40 lag i Västmanlansserien nästa år

Då vi saknar lagledare har vi inte anmält något H40 lag till nästa år.

Däremot kommer vi att ställa upp i följande Västmanlandsserier:
Scratchserien
H50
H60
H70

På våren återkommer vi med mer information om de serier vi deltager i.
//Seniorkommittén