Jämnare tees

Nu har vi äntligen börjat använda vår torvodling som vi renoverade under våren.

Förra veckan började vi att torva av och jämna ut gul tee på hål 9 för att sedan rulla ut nytt gräs i början på veckan. Uppskattningsvis tog detta arbete ca 60-70 timmar.

Idag gjorde vi samma procedur på röd tee på hål 2.

Medlemmar har i flera år haft synpunkter på att vi har ojämna tees och därför har vi nu påbörjat arbetet med att plana ut de värsta. Arbetet kommer fortsätta löpande under 2023.

Mot jämnare teeytor önskar banpersonalen