Kallelse årsmöte 31 mars

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Torsdag 31 mars 2022 kl.18.30

Plats: restaurangen Västerås GK

Efter årsmötet bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till info@vasterasgk.se av hänsyn till beställningen.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

I årsmöteshandlingarna ingår:

  • Förslag till föredragningslista
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2021
  • Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2021
  • Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
  • Valberedningens förslag till revisorer

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb