Kallelse till årsmöte, styrelsen föreslår bland annat en investering i en solcellsanläggning

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, onsdagen den 25 oktober kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på frukt. anmäl gärna deltagande till, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Nytt är ett förslag från styrelsen angående investering av en solcellsanläggning.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

Föredragningslista

årsavgift 2018 bilaga 1 a Blad1

övriga avgifter 2018

Valberedningens förslag till Styrelse 2018

Styrelsens förslag till stadgeändring-1

Investering Solcellsanläggning-1

Välkommen!