Kallelse till årsmöte med Västerås golfklubb

KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE 2014

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Hörsalen på Quality Hotel, Vallbyinstitutet Svalgången 1, onsdagen den 22 oktober 2014 kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring! Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 20 oktober av hänsyn till beställningen,  info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslista
Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, medlemslån, förseningsavgift, medlemsinsats, städavgift, skåpavgift och greenfee för vardagsmedlemmar för verksamhetsåret 2015