Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, onsdagen den 4 november kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring! Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 25 oktober av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslista
Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2016

KM blanketter kommer att delas ut till alla pristagare