Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, onsdagen den 4 november kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring! Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 25 oktober av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslista
Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2016

KM blanketter kommer att delas ut till alla pristagare

Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.