Kallelse till VGKs vårårsmöte 25 mars 18:00

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.
Plats: Restaurangen VGK,
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 19 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 47 02.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet samt publiceras på hemsidan.

Föredragningslista

Styrelsen