Alla bilagor – Kallelse till VGKs vårårsmöte 26 mars 18:30

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.
Plats: Restaurangen VGK,
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 19 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 47 02.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet samt publiceras på hemsidan.

Styrelsen

Föredragningslista Vårårsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

06 Årsbokslut (2018-03-12)

årsavgift 2018

övriga avgifter 2018

Verksamhetsplan 2018  (inklusive budget 2018)

Styrelsens förslag till stadgeändring 2018