Kallelse till VGK:s vårårsmöte 27 mars 18:30

OBS Fallskärmsvägen 2 Hässlö

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.
Plats: Landrins Bil, Fallskärmsvägen 2, Hälla OBS ny plats!
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast tisdag 13 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 47 02.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet samt publiceras på hemsidan.

Styrelsen

Föredragningslista

Årsbokslut

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan budget 2017Prenumerera på Västerås Golfklubb's nyhetsbrev

Lämna följande fält tomt.