Kallelse vårårsmöte 31 mars kl.18.30

Härmed kallas medlemmarna i Västerås Golfklubb till Årsmöte.

Datum: 31 mars

Tid: 18.30

Plats: Restaurangen VGK,

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast torsdag 26 mars av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 47 02.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet samt publiceras på hemsidan.

Föredragningslista Vårårsmöte 2020

Styrelsen