Kanalslaget 2021

Slå ett slag för Strömsholms kanal och delta i Kanalslaget 2021. Du spelar sex utvalda banor längs kanalen under sommaren och har sedan i slutet av säsongen chansen att vinna fina priser.  

Vad är kanalslaget? 

Kanalslaget är en aktivitet som skapades som en del av fjolårets 225 års firande av Strömsholms kanal. Ett initiativ som uppskattades av både golfbanorna längs kanalen samt de som deltog. Där av arrangeras även Kanalslaget 2021. Du spelar de sex utvalda golfbanorna längs kanalen under perioden 1 juni – 31 augusti för att sedan i slutet av säsongen delta i utlottning av fina priser. Det krävs ingen anmälan och det är inte poängen som räknas utan själva rundan.

Hur går det till?

Du spelar när du vill under perioden 1 juni – 31 augusti för att sedan i slutet av säsongen delta i en utlottning av fina priser. Det är ingen kostnad för att delta förutom den greenfee du betalar på respektive bana. Varje deltagare har ett ”spelkort”. Kortet ska signeras i shopen /receptionen på respektive golfklubb vid ditt speltillfälle. Spelkort ska sedan när du spelat alla sex banor och det är signerat fotas och mailas till turism@stromsholmskanal.se senast den 15 september 2021 för att delta i utlottningen. Varje spelare har ett varsitt kort och korten finns att hämta hos de sex golfklubbar som är med i Kanalslaget 2021.

Medverkande banor är:

Västerås GK
Ängsö GK
Strömsholms GK 
Surahammars GK 
Fagersta GK
Hagge GK