Kantskärningar av bunkrar, analyssvar av PH-värde mm

I måndags har vi kantskurit alla banans bunkrar, 59 stycken, ett tungt arbete men
med hjälp av frivilliga krafter har arbetet klarats av under dagen. Stort
tack till er alla som varit med. På bilden syns Anders, Lennart, Örjan, Olle
och Sören. Med och arbetade under dagen var också Jill, Ing-britt och Ced.

Under veckan kommer vi vertikalskära tees och approachytorna framför
greenerna samt dressa dessa ytor. 

Vi är i princip klara med all återfyllnad i de stick som gjorts för
dränering och bevattning, det återstår att fylla bevattningssticken på
fairway 3 samt efter vänstersidan på hål 1. För en bra sådd skulle vi också
önska oss mer värme än vad hittills varit fallet i maj...

Under veckan kommer greenerna sprutgödslas, fortfarande kör vi ut
nitratkväve i form av kaliumnitrat, det ger ett direktupptag som är synligt
redan dagen efter. De övriga kväveformerna kräver fortfarande något högre
temperatur. Detta blir också andra givan av det stråförkortande preparatet
Primo Maxx, vi räknas med att det ger en 20 %-ig minskning av tillväxten och
alltså en bättre bollrull under eftermiddagarna. Vi körde det även förra
året men kommer justera dosen något jämfört med då. Det kommer köras i
samband med gödning och med ett intervall på ungefär 200 dygnsgrader.

Analyssvaren från gräs- och jordproverna tagna nu i maj visar på bättre och
bättre greenvärden. Vi har idag ett pH- värde som ligger på 6,7 resp. 6,8 på
de två provtagningsgreener vi har. Det gör att alla näringsämnen numera är
tillgängliga för roten. Vi kommer inte sträva efter något högre pH men vi
kommer fortsätta kalka våra greener, i år i två omgångar, för att höja våra
kalciumvärden och fortsätta stimulera mikrolivet i greenprofilen. 

Från månadsskiftet sänker vi klipphöjden till vårt slutmål, 3,2 mm på
greenhöjden.

// Anders