Klippkonturerna växer fram sakta men säkert.

Veckan som gått har ytterligare dress körts ut på de nedklippta ytorna runt greenerna, hitills i år cirka 70 ton. Någon luftning hanns inte med i vecka då gödning prioriterades. Förhoppningsvis kan luftning genomföras kommande vecka.
Under tisdag/onsdag när vädret var regnigt kördes gödning ut på tees, greenområden, en hel del slitytor och också delar av fairways.
Det växer ordentligt på alla ytor just nu, det gillar vi nu när vi jobbar med att skapa tydligare klipplinjer och konturer. Bra växtlighet gäller även greenerna även om tillväxten avtagit sedan gödselgivan för två veckor sedan. Det är mycket gräs på greenerna för tillfället och de har behov av vertikalskärning och dressning för att tunna ur beståndet och förbättra bollrullen.
Sista veckan har vitgröeblommningen verkligen tagit fart. Man ser det som ett vitt skimmer i gräsytan. Det påverkar inte spelet nämnvärt annat än på green där bollrullen kan bli något sämre. Blomställningen är så låg att det är svårt att klippa av den men vi gör vad vi kan för att dämpa den, bland annat genom grooming och vältning. Det är som regel två intensivare perioder av blomning, i mitten av maj respektive augusti. Fördelen med blomningen är dock att vi har en enorm fröbank över hela golfbanan.
Nästa vecka blir en skötselintensiv vecka på greenerna. Måndag morgon och förmiddag djupluftas greenerna, liksom tidigare börjar vi 04.00 för att inte vara ivägen.
Om vädret blir regnfritt kommer som sagt greenerna att skäras ur och dressas för att tunna ur ytan.
Väl mött i veckan!

//Anders Körberg