Läget på banan

CAM00560

Läget på banan
Hej,
Tillbaka efter två veckor ledighet och lite välbehövlig semester och med förhoppning om en fin höst. Inte bara jag har varit ledig utan även Kjell har haft sina två veckor och Hannes och Leo står på tur så även några veckor framåt är vi 1 gubbe kort mot ordinarie arbetsstyrka. Under klipptågsdagarna har vi ibland möjlighet att plocka in extra personal mot timme.

Början av golfveckan och veckan därefter stördes arbetet av kraftiga regn, det har torkat upp nu efter den sista veckans finare väder men vi lider fortfarande lite av de skador som uppkom då, framförallt framför greenerna.

Greenerna har  gödslats med ytterligare en fast gödselgiva, efter golfveckan var de ganska stressat gräs både på grund av ett kraftigt speltryck under veckan men också på grund av urlakning och viss näringsbrist på grund av regnen. Det gör att det under ytterligare någon vecka kommer vara lite långsammare bollrull men vi jobbar hela tiden med att skapa så friska och jämna puttytor som möjligt.
Under veckan har greenerna vertikalskurits (tunnats ur) 4 gånger och dressats idag, torsdag. Under nästa vecka kommer djupluftning att ske på måndag morgon/förmiddag och vi kommer fortsätta tunna ur/ grooma greenerna och dressa som en start på årets invintring. Luftningsintervallen hoppas vi kunna få till var tredje vecka nu inför höst/vinter förberedelserna.

Vi har haft problem med dåliga leveranser av både mulldress till våra tees och bunkersand (för mycket innehåll av små stenar), nu har vi bytt leverantör och hoppas på det sättet att vi får till en högre kvalitet på framförallt bunkersanden. Den är påfylld i ett antal bunkrar, bl.a green 5, 6, 10, 12 och några fairwaybunkrar. Den är betydligt ljusare än den gamla sanden, tala gärna om om ni märker skillnad, sämre/bättre!

Den här veckan har vi också börjat dressningen av fairway, under dagen har hål 1, 3, och 18 dressats. Mer sand är beställd till början av nästa vecka.
Ha det bra alla!

Anders Körberg