Läget på banan Arbetet med bevattning, vältning av greener mm

20160818_115513
 
Hej allihop!
Sommaren verkar gå mot sitt slut, några veckor för tidigt som det verkar. Lagom till min ledighet kommande två veckor… Jag upplever ändå att sommaren har varit bra och vi har tack vare en utökad personalstyrka under sommaren kunnat göra lite extra mot tidigare somrar, bland annat har vi hunnit med att åtgärda ett antal vattensjuka områden, bland annat framför 14:e green och bakom 18.
Många av våra greenbunkrar har också fått den nya sanden, fortfarande återstår några hål. Vi har också levt upptill vår ambition att välta greenerna mer. I år ligger vi på ett snitt med 4 vältningar per vecka mot tidigare års 2 ggr/vecka. Det vi ser är att vältningen påverkar bollrullen positivt med cirka en fot, 30 cm på stimpmätningarna.
 
Det har varit en väldigt torr vår och sommar vilken man kan se på de ställen dit spridarna inte når.
I framkant på greenerna och framförallt framför några greener och på vissa ställen runt några greener har det trots den torra sommaren varit väldigt mjukt och blött. Det beror dels på greenernas form och lutning, dels på hur bevattningen styrs på green. Idag när man planerar en ny green försöker man alltid rita in minst tre, gärna fler, avrinningsytor för vatten. På äldre greener typ våra, fanns inte det tänket utan greenen ligger upphöjd och för att ta emot bollen, det vill säga de flesta greener lutar från bakkant till framkant. Allt regnvatten och givetvis också bevattningsvatten kommer alltså att leta sig mot främre delen av green och framför green. Där är som regel också mest slitage då det är den naturliga in- och utgången till greenen för spelarna.
 
Bevattningen på våra greener liksom på de flesta svenska banor styrs elektriskt genom en ventil som öppnar och stänger 4 eller 5 spridare (beroende på storlek och utformning av green). Måste det vattnas i bakkant på grund av att det börjar bli torrt så kommer hela greenen att bevattnas även om det inte behövs i framkant. Vi kan styra det lite med att byta till olika stora munstycken i spridarna men med ett mindre munstycke påverkas inte bara vattenmängden utan också kastlängden på vattnet och risken är att täckningen blir för dålig istället. För att komma ifrån det problemet är det tidsödande handvattning med slang som gäller eller en upprustning av bevattningssystemet runt greenerna för att kunna styra varje spridare individuellt för att verkligen kunna lägga vattnet där det behövs. Ett ämne som kommer ses över i utvecklingsplanen.
 
Vi har i år lagt betydligt mer tid och pengar på att dressa framför och runt våra greenområden, hittills i år har vi kört ut cirka 140 ton med sand för att förbättra profilen och göra den mer mottaglig för vatten. Det är ett arbete som måste fortsätta framöver om vi ska kunna utveckla banans klippkonturer med avrinningsytor utanför greenerna och lägre klipphöjder.
 
Som sagt ovan så går jag på lite ledighet ett par veckor från måndag. Förra veckan var också sista veckan för våra sommarjobbare, Hampus och Isac. Så från denna vecka och framåt är det bara ordinarie personal kvar, 6 stycken. Det innebär att det under perioden fram till det avtar att växa naturligt, i början av oktober, kommer finnas mindre tid till extra arbeten då den mesta tiden går till klippning och underhåll.
Anders Körberg