Läget på banan

En kall och framförallt ovanligt regnig maj har passerat och vi hoppas väl alla på lite varmare sommarväder. Det kalla vädret har medfört att de första gödningsgivorna på fairway, tees och approachytor framför greenerna haft svårt att smält och ge den effekt vi önskat. På fairways kompletteringsgödslade vi på de ytor som svarat sämst på första gödningen men det ser ut som vi kommer behöva ut en gång till på vissa områden. Problemet har också varit att där vi haft skador efter vintern och dåligt med gräs har gödningen runnit av mycket snabbare och effekten uteblivit.

Under förra veckan gödslades greenerna med en relativt stor dos nitratkväve, även det för att ”kicka till” växtligheten något. Vi har haft en bra bollrull hittills under säsongen tack vare en sparsam gödning på greenerna. Gräsbeståndet har varit ganska tunt och i och med det märker vi att vi får större bekymmer med torrfläckar på vissa greener, framförallt de lite nyare. På eftermiddagar/kvällar har också tidigare luftningshål med ett större rotdjup på gräset gjort ytan lite hoppig. Vi får också bort den flammiga ytan runt green, på kragen efter greenområdesgödslingen tidigare i våras. Vad allt detta innebär är att det under några veckor kommer vara mer gräs på greenerna, och det kommer rulla långsammare än tidigare men förhoppningen är att jämnheten kommer att bli bättre än tidigare, speciellt nu när årets vitgröeblomning har startat. Vi kommer att jobba intensivt med vertikalskärning för att skapa de bästa förutsättningarna.

Förra veckan gödslades även alla tees, ett långtidsverkande gödsel som ska ha effekt under hela sommaren. Under veckan hoppas vi komma ut med gödning även på approachytorna framför greenerna.

Vi jobbar alltid för att ha en bana i så bra skick som möjligt men efter en gödning kommer det vara mer gräs under period. Vi väljer att lägga dessa gödslingar nu för att växtligheten ska ha lugnat ner sig till juli och vi ska kunna presentera en bana i absolut toppskick till bl.a golfveckan och framåt.

Det blöta området på 14:e fairway är åtgärdat. Det är tredje gången på fyra år som vi är där och gör arbeten. Det är troligtvis en ytlig källåder som slår upp vid mycket nederbörd. Området kommer att målas in som mark under arbete.

Vi kommer att förändra en del klipplinjer för foregreen och greenområde vid ingångarna till green. För att vi ska se tydligt till gräset har växt tillräckligt kommer det vara gulstreckade markeringar som visar den nya tänkta klippningen.

Hoppas alla får en trevlig sommar och passa på att njut nu. Det kommer härliga dagar och kvällar med golfmöjligheter framöver. Här en bild från 12:an i torsdagskväll… Klarblå himmel, Rhododendron blommar, fåglarna kvittrar och övriga birdies rullar i (jag var ute och gödslade men alla jag pratade med gjorde birdies…). Det är härligt!

Anders Körberg