Möte mellan styrelsen och kommittéerna.

IMG_1068IMG_1069IMG_1071
I veckan hade vi ett möte där alla fick komma till tals med hur läget var i respektive kommitté och vilka utmaningar som låg framför.
Överlag var det mycket positiva ordalag och härlig samstämmighet runt många frågor och utmaningar. Den stora utmaningen för de flesta är återväxten till olika uppdrag i kommittéerna. Behövs ständigt påfyllnad av nya frivilliga.
Är du intresserad av att hjälpa till så kan du höra av dig här eller kontakta någon i respektive kommitté!
Golf och gemenskap i centrum!