Några platser kvar på Hemliga resan för damer!

Damer

Vi har några platser kvar till Hemliga Resan den 8/8.

Anmälan senast den 4/8 till Damkommitten@vasterasgk.se